Thiết kế logo
S5
275.000 1 Tháng
05 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S10
550.000 1 Tháng
10 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S25
1.375.000 1 Tháng
25 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S50
2.750.000 1 Tháng
50 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S100
5.500.000 1 Tháng
100 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S200
11.000.000 1 Tháng
200 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%
S500
27.500.000 1 Tháng
500 Email
30 GB
Email theo tên miền
Bảo mật 2 lớp
Quản lý tài khoản
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99,9%